ส่งเมลถึงเพื่อน   เก็บหน้านี้ไว้   ติดต่อเรา   English  Français
    ค้นหา

หน้าแรก IC&M
การให้คำปรึกษา
ด้านกลยุทธ์
  การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
  การรื้อเปลี่ยนโครงสร้างของกระบวนการทางธุรกิจ
  การวิเคราะห์การขาย
  การวิเคราะห์ธุรกิจ
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
  โอกาสทางธุรกิจ
  วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์
การให้คำปรึกษา
ด้านการดำเนินงาน
การให้คำปรึกษา
ด้านการเงิน
การให้คำปรึกษา
ด้านอุตสาหกรรม
การให้คำปรึกษา
ทางการตลาด
การให้คำปรึกษา
เชิงสร้างสรรค์
การให้บริการ
ด้านอื่นๆ
ความเป็นมาของ Innovative Consultancy & Marketing
Join Our Team
Oodrive Technologies และ IC&M
ได้ร่วมมือกันในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
ข้อมูลลิ้ง
ติดต่อเรา

สมัครสมาชิก iC&M
ชื่อ :
อีเมล :
เลือกการรับข้อมูล :
   ทั้วไป
   รับข่าวสาร


Unsubscribe
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์อยู่รอบตัวเราทุกหนทุกแห่ง ไม่มีบริษัทใดที่หลีกเลี่ยงปัจจัยจากสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดอุปสรรคคุกคามและโอกาสได้

นักวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ IC&M จะมุ่งเป้าไปที่ประเด็นจากสภาพแวดล้อมที่มีนัยสำคัญต่อองค์กรของคุณ IC&M จะช่วยคุณในเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูล และติดตามดูแลองค์กรของคุณ และประเมินผลกระทบของปัจจัยจากสภาพแวดล้อม และเพื่อรวมกันเข้าเป็นกลยุทธ์

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของ IC&M จะวิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลกระทบกับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดขององค์กร เช่น ปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรม ประเด็นทางด้านกฎหมาย และการแข่งขันกันในตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างองค์กรของคุณและสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อกำหนดและทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายนอก เราจะแยกการเปลี่ยนแปลงออกเป็นโอกาส และ อุปสรรคคุกคาม โอกาสคือช่องทางในการสร้างความเติบโตให้ธุรกิจ ขณะที่อุปสรรคคุกคาม คือภัยท้าทายต่อการทำงาน ผู้จัดการจึงมีภาระที่จะต้องทำความเข้าใจและหากำไรจากโอกาสภายนอก และต้องระวังในอุปสรรคคุกคามที่อาจจะทำให้ประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวได้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของ IC&M เป็นการวิเคราะห์ในด้านทรัพยากร ความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถในด้านอื่นๆ ขององค์กร ผู้เชี่ยวชาญของ IC&M จะเฝ้าดูปัจจัยเหล่านี้ภายในองค์กรของคุณ และจะทำการวิเคราะห์เชิงลึกในเรื่อง การดำเนินงานภายใน วัฒนธรรม โครงสร้าง บุคคลากร ทรัพยากรทางกายภาพ และเทคโนโลยี

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในนั้นตรงกันข้ามกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก มันทำให้เราทราบถึงตำแหน่งของการแข่งขัน รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนที่เกี่ยวพันกันขององค์กร จุดแข็งทำให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจของคุณ ขณะที่จุดอ่อนทำให้คุณขาดความชำนาญการ ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนทำให้คุณเข้าใจถึงผลดีและผลเสียจากการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของ IC&M จะช่วยให้คุณเพิ่มประโยชน์จากจุดแข็งและพิชิตจุดอ่อน

Click here for next page.
Home | การให้คำปรึกษา ด้านกลยุทธ์ | การวิเคราะห์ธุรกิจ | โอกาสทางธุรกิจ | การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ | การรื้อเปลี่ยนโครงสร้างของกระบวนการทางธุรกิจ | การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม | การวิเคราะห์การขาย | วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ | การให้คำปรึกษา ด้านการดำเนินงาน | การจัดวางกลยุทธ์ | แผนธุรกิจ | วิธีการแก้ปัญหาสำหรับธุรกรรมอีเล็กทรอนิกส์ | การวิเคราะห์การดำเนินงาน | การหาแหล่งผลิตและจ้างงานจากภายนอกองค์กร, การเป็นหุ้นส่วน, บริษัทสาขา | การวิเคราะห์ทรัพยากร | การให้คำปรึกษา ด้านการเงิน | การให้คำปรึกษา ด้านอุตสาหกรรม | การจัดวางตำแหน่งด้านอุตสาหกรรมตามกลยุทธ์ | การวิเคราะห์อุตสาหกรรม | การลงทุนในด้านอุตสาหกรรม | การให้คำปรึกษา ทางการตลาด | การโฆษณาและการสื่อสาร | การกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน | การวิเคราะห์ตลาด | การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ | การส่งเสริมการขาย | การประชาสัมพันธ์ | การให้คำปรึกษา เชิงสร้างสรรค์ | การพัฒนาชื่อสินค้า | การสร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์กร | การออกแบบตราสินค้า | การออกแบบสร้างสรรค์โบรชัวร์ | การออกแบบเว็บไซต์ | การให้บริการ ด้านอื่นๆ | ความเป็นมาของ Innovative Consultancy & Marketing | เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง | บริการด้านการตลาดของ IC&M | วิธีการแก้ปัญหาทางธุรกิจของ IC&M | วิสัยทัศน์ของ IC&M | ตราสินค้าของคุณ เป็นที่รู้จักดีกว่าของคู่แข่งหรือไม่? | แถลงการณ์พันธะกิจ | คุณต้องการขยายธุรกิจของคุณในเอเชีย หรือ ในยุโรปใช่หรือไม่? | เหตุผลที่คุณควรเลือกใช้บริการของ IC&M? | เหตุใดจึงรีรอที่จะนำพาธุรกิจ ของคุณให้ก้าวกระโดด? | ประโยชน์ที่จะได้รับจาก IC&M Consulting | เอกสารประกอบของ IC&M | ทีมบริหาร | Join Our Team | Oodrive Technologies และ IC&M ได้ร่วมมือกันในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภูมิภาคเอเชีย | ประสิทธิภาพ และ ความปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนข้อมูล | กำหนดสถานะทางธุรกิจโดย iExtranet | ลักษณะตามความต้องการของผู้ใช้ IC&M / Oodriver iExtranet | บริษัทชั้นนำที่ไว้วางใจเลือกใช้ iExtranet | IC&M / Oodrive iExtranet การใช้งานส่วนเพิ่มเติมที่มีมากไปกว่าแค่การแลกเปลี่ยนข้อมูล | การทำงานหลักของ IC&M / Oodrive iExtranet | โครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์ The IC&M / Oodrive | แนวทางการแก้ปัญหาของ The IC&M / Oodrive iEXtranet | ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีของ The IC&M / Oodrive | ข้อมูลลิ้ง | ติดต่อเรา
© Copyright 2006 All Rights Reserved ® www.idealconsultancy.com a website powered by iC&M Innovative Consultancy&Marketing

Valid CSS!