ส่งเมลถึงเพื่อน   เก็บหน้านี้ไว้   ติดต่อเรา   English  Français
    ค้นหา

หน้าแรก IC&M
การให้คำปรึกษา
ด้านกลยุทธ์
การให้คำปรึกษา
ด้านการดำเนินงาน
การให้คำปรึกษา
ด้านการเงิน
การให้คำปรึกษา
ด้านอุตสาหกรรม
การให้คำปรึกษา
ทางการตลาด
  การกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
  การประชาสัมพันธ์
  การโฆษณาและการสื่อสาร
  การวิเคราะห์ตลาด
  การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
  การส่งเสริมการขาย
การให้คำปรึกษา
เชิงสร้างสรรค์
การให้บริการ
ด้านอื่นๆ
ความเป็นมาของ Innovative Consultancy & Marketing
Join Our Team
Oodrive Technologies และ IC&M
ได้ร่วมมือกันในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
ข้อมูลลิ้ง
ติดต่อเรา

สมัครสมาชิก iC&M
ชื่อ :
อีเมล :
เลือกการรับข้อมูล :
   ทั้วไป
   รับข่าวสาร


Unsubscribe
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
นักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ IC&M จะเรียนรู้อย่างรอบคอบจากคุณในเรื่องแบบของผลิตภัณฑ์/บริการที่ให้มาว่าถูกออกแบบและผลิตจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันของคุณ เราจะคิดถึงวิธีสร้างให้สินค้ามีคุณลักษณะที่แตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น ด้วยการวิเคราะห์และการให้คุณค่าอย่างอิสระในภาคสนามจริง

นักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ IC&M จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับพนักงานของคุณเพื่อทำความเข้าใจในตัวแปรต่างๆ เช่น เจตนาที่แฝงเร้นอยู่ในผลิตภัณฑ์ การแตกราคาและคำนวณต้นทุนที่เกี่ยวข้องของสินค้า การวิจัยและพัฒนา อุปสรรคกีดขวางในทางอุตสาหกรรม และอื่นๆ...และจะเสนอความคิดเห็นเพื่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตัวผลิตภัณฑ์ทั้งในเรื่องของการออกแบบและกระบวนการการผลิต

การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ IC&M จะช่วยให้คุณสามารถ:

• ตรวจสอบในเชิงลึกว่าผลิตภัณฑ์ที่ให้มาทำงานด้วยตัวมันเองดีแค่ไหน,
• กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการทำงานของผลิตภัณฑ์ของคุณเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งที่คล้ายกัน,
• พัฒนาความคิด/ข้อเสนอเพื่อทำการรื้อเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานในแผนกออกแบบหรือการผลิต เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ากว่าเดิม และเพื่อก่อให้เกิดการประหยัดในกระบวนการผลิต,• เสนอแนะในเรื่องวิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อสนองความคาดหวังของลูกค้าได้ดีกว่า และรักษาความเป็นผู้นำตลาด,
• อื่นๆ...
Click here for next page.
Home | การให้คำปรึกษา ด้านกลยุทธ์ | การวิเคราะห์ธุรกิจ | โอกาสทางธุรกิจ | การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ | การรื้อเปลี่ยนโครงสร้างของกระบวนการทางธุรกิจ | การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม | การวิเคราะห์การขาย | วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ | การให้คำปรึกษา ด้านการดำเนินงาน | การจัดวางกลยุทธ์ | แผนธุรกิจ | วิธีการแก้ปัญหาสำหรับธุรกรรมอีเล็กทรอนิกส์ | การวิเคราะห์การดำเนินงาน | การหาแหล่งผลิตและจ้างงานจากภายนอกองค์กร, การเป็นหุ้นส่วน, บริษัทสาขา | การวิเคราะห์ทรัพยากร | การให้คำปรึกษา ด้านการเงิน | การให้คำปรึกษา ด้านอุตสาหกรรม | การจัดวางตำแหน่งด้านอุตสาหกรรมตามกลยุทธ์ | การวิเคราะห์อุตสาหกรรม | การลงทุนในด้านอุตสาหกรรม | การให้คำปรึกษา ทางการตลาด | การโฆษณาและการสื่อสาร | การกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน | การวิเคราะห์ตลาด | การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ | การส่งเสริมการขาย | การประชาสัมพันธ์ | การให้คำปรึกษา เชิงสร้างสรรค์ | การพัฒนาชื่อสินค้า | การสร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์กร | การออกแบบตราสินค้า | การออกแบบสร้างสรรค์โบรชัวร์ | การออกแบบเว็บไซต์ | การให้บริการ ด้านอื่นๆ | ความเป็นมาของ Innovative Consultancy & Marketing | เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง | บริการด้านการตลาดของ IC&M | วิธีการแก้ปัญหาทางธุรกิจของ IC&M | วิสัยทัศน์ของ IC&M | ตราสินค้าของคุณ เป็นที่รู้จักดีกว่าของคู่แข่งหรือไม่? | แถลงการณ์พันธะกิจ | คุณต้องการขยายธุรกิจของคุณในเอเชีย หรือ ในยุโรปใช่หรือไม่? | เหตุผลที่คุณควรเลือกใช้บริการของ IC&M? | เหตุใดจึงรีรอที่จะนำพาธุรกิจ ของคุณให้ก้าวกระโดด? | ประโยชน์ที่จะได้รับจาก IC&M Consulting | เอกสารประกอบของ IC&M | ทีมบริหาร | Join Our Team | Oodrive Technologies และ IC&M ได้ร่วมมือกันในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภูมิภาคเอเชีย | ประสิทธิภาพ และ ความปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนข้อมูล | กำหนดสถานะทางธุรกิจโดย iExtranet | ลักษณะตามความต้องการของผู้ใช้ IC&M / Oodriver iExtranet | บริษัทชั้นนำที่ไว้วางใจเลือกใช้ iExtranet | IC&M / Oodrive iExtranet การใช้งานส่วนเพิ่มเติมที่มีมากไปกว่าแค่การแลกเปลี่ยนข้อมูล | การทำงานหลักของ IC&M / Oodrive iExtranet | โครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์ The IC&M / Oodrive | แนวทางการแก้ปัญหาของ The IC&M / Oodrive iEXtranet | ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีของ The IC&M / Oodrive | ข้อมูลลิ้ง | ติดต่อเรา
© Copyright 2006 All Rights Reserved ® www.idealconsultancy.com a website powered by iC&M Innovative Consultancy&Marketing

Valid CSS!